Księgi handlowe – czyli tzw. pełna rachunkowość.

To chyba najbardziej złożona forma ewidencji podatkowej. Do prowadzenia ksiąg zobowiązane są spółki handlowe: spółka z o.o. , spółka akcyjna i to bez względu na roczną wielkość przychodów. To nie wszystko – obowiązek prowadzenia tego typu rozliczeń spoczywa na właścicielach spółek cywilnych, jawnych czy np. komandytowych, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość 2 milionów euro. Księgi handlowe oznaczają dla przedsiębiorcy dużo większą ilość dokumentów i obowiązków niż ma to miejsce w przypadku innych form rozliczania. Poza prowadzeniem ksiąg i dodatkowych ewidencji np. magazynowej podmioty muszą składać roczne sprawozdania finansowe.

Podatnik prowadzący ten rodzaj dokumentacji powinien to robić w języku polskim z zachowaniem skrupulatności, bezbłędnie i na bieżąco. Właśnie dlatego wybór odpowiedniej osoby do prowadzenia ksiąg handlowych jest takie ważne. Nasze biuro gwarantuje najwyższą jakość usług – jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.