Czy warto rozliczać się ryczałtem ?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych. Przed przedsiębiorcą stają różne możliwości dotyczące sposobu dokonywania takich rozliczeń. Ważne, by wybrać najbardziej korzystny. Dla wielu przedsiębiorców, najbardziej atrakcyjną formą rozliczenia podatkowego jest ryczałt ewidencjonowany. Sprawdźmy, kto może z niego skorzystać i jakie zalety płyną z tego typu rozliczania.

Czym jest ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma rozliczenia podatkowego, w której podstawą opodatkowania jest jedynie przychód. Taka forma stanowi uproszczoną metodę odprowadzania podatków. Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów, jakie podmiot ponosi przy uzyskiwaniu przychodów. Nie istnieje zatem możliwość pomniejszenia kwoty uzyskanego przychodu przez uwzględnienie wydatków, jakie podmiot poniósł.

Komu się to opłaci?

Pojawia się zatem pytanie, czy taka forma rozliczenia podatkowego jest rzeczywiście korzystna, skoro podmiot jest zobowiązany odprowadzić podatek od całego przychodu, nie mogąc pomniejszyć tej kwoty, o wysokość poniesionych wydatków w ramach tzw. kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt ewidencjonowany jest atrakcyjny, ale nie dla każdego. Jest to idealna forma prowadzenia rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy podczas uzyskiwania przychodów nie ponoszą dużych kosztów. Na czym polega korzyść? W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, stawki podatku są o wiele mniejsze, niż w przypadku rozliczeń tradycyjnych. Dlatego przedsiębiorcy, którzy ponoszą niewielkie straty w ramach kosztów uzyskania przychodu, zyskają, mimo, że wydatków nie mogą uwzględnić w rozliczeniu.

Kto może się ubiegać?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to propozycja dla podmiotów fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów. Warunkiem uzyskania zgody na tego typu rozliczanie jest nie przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 250 000 Euro za poprzedni rok podatkowy. Ryczałtowcem nie mogą zostać podmioty, których źródłem przychodu jest prowadzenie lombardów, aptek, kupno lub sprzedaż wartości dewizowych czy handlujących częściami samochodowymi.